Bijeenkomsten


Maandag 6 maart 17.00 – 21.00 uur

Locatie: Herinneringsatelier in verpleeghuis Nebo, Saffier

Floris Arnzeniuspleinplein 65, 2587 SP Den Haag

Maandag 6 maart zijn we te gast bij het pas geopende Herinneringsatelier in verpleeghuis Nebo van Saffier. In dit atelier is ruimte om op creatieve wijze samen aan de slag te gaan met herinneringen, levensverhalen en betekenisvolle momenten. Het atelier is bedoeld voor oudere Hagenaars, hun buurtgenoten en hun naasten om elkaar te ontmoeten en van betekenis voor elkaar te zijn.

In deze bijeenkomst staan de ontwikkelingen in de ouderenzorg centraal. Saffier is gastheer deze avond en verzorgt samen met Cardia het inhoudelijk programma.

Toelichting op het programma:

De bevolking vergrijst – er komen steeds meer ouderen met complexere hulpvragen-, de arbeidsmarkt wordt krapper en de werkdruk en het ziekteverzuim zijn hoog. Toch zijn er veel positieve ontwikkelingen in de ouderenzorg. Met sprankelend elan wordt geïnnoveerd en ontstaat ‘anders werken’. Meer en meer wordt de aandacht gericht op betekenisgeving en het Herinneringsatelier is hier een voorbeeld van. Het betekent ook: uitgaan van een andere visie op zorg en ondersteuning: ‘het andere gesprek’, waarbij centraal staat wat voor een cliënt belangrijk is, wat hij of zij er aan doet om dit te bereiken en wat hij of zij nodig acht om dit te bereiken. Voor ‘overnemen’ is geen plaats: in de zorg zal meer en meer behoefte zijn aan medewerkers die anderen helpen een betekenisvolle dag te realiseren door hen te helpen hulpbronnen (digitaal, in de wijk, vanuit het eigen netwerk) in te zetten. Processen binnen de organisaties worden tegen het licht gehouden: is het nog wel relevant deze uit te voeren of is het niet meer passend?

De Haagse zorgpartijen werken nauw samen om de noodzakelijk veranderingen richting te geven en Cardia en Saffier zullen aan de hand van voorbeelden leden van de SOH uitdagen hierover in gesprek te gaan.

Programma:

Vanaf 17.00 uur ben je welkom in verpleeghuis Nebo in het Benoordenhout. Na een welkomstwoord van de voorzitter van SOH, zal Annemiek Overboom, bestuurder van Saffier, een introductie geven over de uitdagingen in de zorg. Vervolgens nemen Aveliene Kool -van Cardia- en Elisabeth de Vries -van Saffier- je mee in de oplossingsrichtingen en gaan we gezamenlijk aan de slag.

Uiteraard wordt er door de keukenbrigade van Saffier voor een lekker hapje en drankje gezorgd tijdens de bijeenkomst, waar altijd ruim tijd is om te netwerken.

Nog geen lid van SOH?

Ben je nog geen lid van SOH? Je bent altijd welkom om één bijeenkomst bij te wonen als gast, waarna we je vragen om voor een volgende bijeenkomsten lid te worden. Meld je altijd vooraf aan, zodat we rekening kunnen houden met jouw komst. SOH leden, die iemand kennen voor wie het SOH netwerk interessant kan zijn, mogen een introducee eenmalig gratis meenemen. Wel ook even aanmelden, graag.

Graag één persoon per aanmelding invullen. Bij annulering na 1 maart  kunnen kosten in rekening gebracht worden (à 40 EUR). Bij annulering binnen deze termijn mag je ook zelf in vervanging voorzien. Vergeet dit niet vooraf door te geven.


Aanmelden kan door middel van onderstaand formulier.

  Voornaam*

  Achternaam*

  Persoonlijk lid*
  JaNee

  Organisatie*

  Functie*

  (Mobiel) telefoonnummer*

  Email*

  Dieetwensen

  « 3 van 3 »

  Sociale Ondernemers Haaglanden Businessclub