SOH Bijeenkomst Villa Bijzonder


Maandag 17 juni 2024 vindt de eerstvolgende bijeenkomst van SOH plaats.

De Stichting Villa Bijzonder is erkend leerwerkbedrijf en gevestigd in de historisch buitenplaats Ockenburgh, beter bekend als voormalige jeugdherberg. Zoals elk jaar gaan we in juni weer met elkaar en met gasten speeddaten.

Maandag 17 juni | 17:00 – 21:00 uur
Te gast bij Villa Biijzonder
Monsterseweg 4
2553 RL Den Haag

Maandag 17 juni vindt de eerstvolgende bijeenkomst van SOH plaats bij Villa Bijzonder. 
De Stichting Villa Bijzonder is een erkend leerwerkbedrijf en gevestigd in de historische buitenplaats
Ockenburgh. De leerlingen van Villa Bijzonder krijgen de kans zich te ontwikkelen op verschillende
vlakken; op horecavaardigheden, maar vooral ook op het gebied van zelfvertrouwen en bijvoorbeeld
sollicitatie- of presentatietechnieken. We worden deze middag ontvangen door Jojanneke Klaasen,
SOH-lid en manager van Villa Bijzonder. 

Op deze prachtige plek gaan we zoals elk jaar zakelijk speeddaten, dit keer met een ‘Walking diner’.
Tijdens de avond worden verschillende gerechtjes uitgereikt, terwijl jij verder in gesprek kan blijven
met jouw gesprekspartner. Ga er van uit dat je deze bijeenkomst veel leuke gesprekken gaat voeren.

Tijdens deze bijeenkomst is ook de jaarlijkse ALV. Deze is dit keer tijdens de bijeenkomst en niet
ervoor. Inloop is zoals gewoonlijk om 17.00 uur en niet eerder zoals normaal bij een ALV! 
Agenda en jaarstukken volgen spoedig. Voorzitter Coralie Elmont neemt afscheid en Ellen Pals is
bereid
haar plaats in te nemen. In onze ALV zullen we dit naar verwachting formaliseren.

Locatie: Park Ockenburgh, Monsterseweg 4, 2553 RL in Den Haag. Direct links parkeren als je het
bospad
oprijdt, niet doorrijden tot de Villa.
 
Programma Walking Diner
17.00 uur: inloop/ontvangst
17.30 uur: opening en presentatie Villa Bijzonder door Jojanneke Klaasen
17.45 uur: start zakelijk speeddaten
18.30 uur: ALV
19.00 uur: zakelijk speeddaten vervolg
20.00 uur: vrij netwerken
21.00 uur: einde bijeenkomst  

Nog geen lid van SOH?
Ben je nog geen lid van SOH? Je bent altijd welkom om één bijeenkomst bij te wonen als gast, waarna
we je vragen om voor een volgende bijeenkomst lid te worden. Meld je altijd vooraf aan, zodat we
rekening kunnen houden met jouw komst. 

SOH leden, die iemand kennen voor wie het SOH netwerk interessant kan zijn, mogen een introducee
eenmalig gratis meenemen. Wel ook even aanmelden, graag.

Per bijeenkomst laten wij max. 15% gasten toe en onze eigen leden hebben voorrang op niet-leden.

Let op!  Voor een no-show kunnen kosten in rekening gebracht worden. Meld je tijdig af om
voedselverspilling te voorkomen.

__________________________________________________________________________________________________________________________
Uitnodiging

Het bestuur van de Vereniging Sociaal Ondernemers Haaglanden nodigt alle leden uit voor de
ALGEMENE LEDENVERGADERING
op maandag 17 juni 2024 in Villa Bijzonder, historische buitenplaats Ockenbugh, AANVANG 18.30 u.
Financiële stukken zijn verkrijgbaar op de vergadering en eventueel vooraf op te vragen bij de
penningmeester.
 
AGENDA
1)    Opening door de voorzitter
2)    Mededelingen en terugblik door de voorzitter
3)    Verslag ALV 12 juni 2023
4)    Financieel jaarverslagen 2023  penningmeester
(op te vragen bij Stef Beun: stefbeun@hotmail.com )
Contributie 2025: voorstel is een verhoging van 10 euro t.o.v. 2024
5)    Bestuursverkiezing:
Voorzitter Coralie Elmont is eind 2023 afgetreden na 6 jaar voorzitterschap en was statutair
niet meer herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Ellen Pals als voorzitter te benoemen.
5)    Input voor themabijeenkomsten 2024/2025
6)    Rondvraag en sluiting
 
Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om verder te netwerken tijdens de
jaarlijkse speedmeet.
 
 
Het bestuur

 

  Voornaam*

  Achternaam*

  Persoonlijk lid*
  JaNee

  Organisatie*

  Functie*

  (Mobiel) telefoonnummer*

  Email*

  Dieetwensen

  « 2 van 3 »

  Sociale Ondernemers Haaglanden Businessclub